Grandström AB

Advokat på Din sida

Om oss

Vi hjälper människor och företag med allt från brottmål, komplexa och livspåverkande mål inom familjerätt och socialrätt till tvistemål och affärsjuridik. Den gemensamma drivkraften för oss som arbetar här är att alltid värna våra klienters rättigheter och integritet.

Områden vi är verksamma inom

Advokatbyrån Grandström verkar inom alla större juridiska områden. Vi hjälper människor & företag med allt från brottmål, komplexa & livspåverkande mål inom familjerätt & socialrätt till tvistemål & affärsjuridik.

Vad vi gör

Affärsjuridik för små & medelstora företag. Vi hjälper dig med affärsjuridiska uppdrag. Starta eget, kompanjonavtal, företagsöverlåtelser och generationsskifte.

Vi företräder anställda & företag i tvister som rör arbetsrätt. Vi biträder klienter från inledande förhandling till ombud i den efterföljande domstolsprocessen om det behövs.

Vi företräder dig som försvarsadvokat eller målsägandebiträde vid brottmål. Är du misstänkt för brott eller har du själv blivit utsatt är vi ditt juridiska stöd.

Vi erbjuder juridisk hjälp vid mål inom familjerätt. Exempelvis fall som rör skilsmässa, vårdnadstvist, boende och umgänge, familjerättsliga avtal och testamenten.

Våra advokater

Medarbetare

Vi hjälper människor och företag med allt från brottmål, komplexa och livspåverkande mål inom familjerätt och socialrätt till tvistemål och affärsjuridik. Den gemensamma drivkraften för oss som arbetar här är att alltid värna våra klienters rättigheter och integritet.

Advokat / VD / Delägare
[email protected]
Brottmål och tvistelösning

Advokat / VD / Delägare
E-post
Brottmål och tvistelösning

Advokat / Delägare
[email protected]
Brottmål, affärsjuridik, konkursförvaltare, tvistelösning, familjerätt och arvsrätt

Advokat / Delägare
E-post
Brottmål, affärsjuridik, konkursförvaltare, tvistelösning, familjerätt och arvsrätt

Advokat / Delägare
[email protected]
Brottmål, tvistelösning och vårdnadsmål

Advokat / Delägare
E-post
Brottmål, tvistelösning och vårdnadsmål

Advokat / Delägare
[email protected]
Brottmål, Målsägandebiträde, särskild företrädare, familjerätt, vårdnadsmål, socialrätt och migrationsrätt

Advokat / Delägare
E-post
Brottmål, Målsägandebiträde, särskild företrädare, familjerätt, vårdnadsmål, socialrätt och migrationsrätt

I behov av en Advokat?

Här på Grandström arbetar Advokater inom alla tänkbara rättsområden. Vi företräder klienter både i och utanför domstol. Är du i behov av en Advokat kan du känna dig trygg med att vi står på Din sida.

Vår storlek är vår styrka. Grandström team av administrativ personal med olika kompetenser gör det möjligt för din Advokat eller jurist att lägga sitt fulla fokus på ditt problem. 

Advokat

Dessutom arbetar våra Advokater och jurister gränsöverskridande mellan de olika kontoren. Det innebär att du som klient, oavsett vilket juridiskt problem du behöver hjälp med, kan få biträde av en Advokat eller jurist på ett kontor nära dig.

Våra typiska klienter söker vår hjälp i egenskap av privatperson eller som företrädare för mindre eller medelstora företag. Vi tillhandahåller kvalificerad juridisk hjälp inom så gott som alla juridiska områden, vare sig det gäller ett litet eller stort ärende.

För dig som söker juridisk hjälp i egenskap av privatperson kan våra Advokater och biträdande jurister hjälpa dig med ärenden inom bland annat Brottmål, Familjerätt, Migrationsrätt, Personskaderätt, Socialrätt och Tvistelösning.

Våra Advokater företräder även dig som i egenskap av företag, juridisk person eller anställd behöver hjälp med Affärsjuridik, Arbetsrätt, Fastighetsrätt, Hyresrätt, Konkursförvaltning och Offentlig upphandling. På Grandström kan vi även hjälpa er Ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

Söker du kontaktuppgifter till en specifik Advokat, biträdande jurist eller övrig medarbetare på kontoret finner du dem via länken nedan.

Om du är osäker på inom vilket område just din fråga hör hemma kan du enkelt ta kontakt med oss genom att ringa direkt till något av våra kontor. Har vi möjligheten att hjälpa dig så får du information om vem du ska träffa. Vi klargör självfallet betalningsvillkor innan du behöver betala något.